top of page

Ochrana osobních údajů (GDPR)

  1. Správce

Správce, nebo-li subjekt, zodpovědný za přímé zpracování  osobních údajů na webu www.ukaficka.com
Kontakt na správce: redakce-clanky-a-moda-pro-zeny@andromedassi.cz
2.Jak je zacházeno s osobními údaji a jaká platí pravidla

E-mailové adresy

E-mailové adresy jsou vyžadovány na základě oprávněného zájmu. Emailové adresy jsou vyžadovány ve formulářích různého charakteru (kontaktní formulář, registrace na web, apd.). Z těchto formulářů je zřejmé, k jakému účelu slouží. Proto jsou tyto osobní údaje vyžadovány na základě oprávněného zájmu a správce není povinen vyžadovat výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů. E-mailové adresy nejsou předávány žádným jiným společnostem - zpracovatelům, výjimku tvoří společnost na adrese Wix.com. Více v bodě 3 - Zpracovatel.
E-mailové adresy uživatelů stránek www.ukaficka.com, či jiné osobní údaje nikdy nebyly a nikdy nemohou být bez výslovného souhlasu dotyčné osoby, použity pro reklamní účely.
3.Zpracovatel, neboli subjekt, kterému jsou předávána data osobních údajů
Web www.ukaficka.com hostuje na platformě a serverech Wix.com
Společnost Wix.com, jakožto zpracovatel osobních údajů, umožňuje na své platformě a na svých serverech ukládat osobní údaje pořízené správcem.
4.Osobní údaje a třetí strana
Osobní údaje nejsou správcem předávány třetím stranám, ovšem na webu jsou umístěné různé aplikace třetích stran, jako jsou tlačítka sociální sítí. Avšak, poskytovatelé těchto aplikací zajišťují ochranu osobních údajů (GDPR). 
V budoucnu je možné, že, se aplikace třetích stran na webu změní (odstraní se, nebo vzniknou nové).
5.Práva uživatelů na ochranu osobních údajů
  • Právo na odvolání souhlasu
  • Právo na přenositelnost
  • Právo být zapomenut
  • Právo na stížnost
  • 6.Cookies
Na webu ukaficka.com jsou používány cookies pro webovou analytiku. Slouží k pochopení toho, co uživatelé na stránkách dělají a jak s nimi pracují. Díky tomu je možné, web uživatelům (čtenářům) lépe přizpůsobovat tak, aby byli s ním co nejvíce spokojeni. Je například zaznamenána IP adresa, název vstupní stránky apd. Jelikož jde o oprávněný zájem ze strany správce, není pro toto vyžadován souhlas, či nesouhlas uživatele. Jsou zde používány cookies třetích stran, jako je Google Analytics a jiné aplikace, napříilad chat.
Cookies třetích stran pro webovou analytiku se mohou v průběhu doby měnit (odstraní se, nebo vzniknou nové). Pokud uživatel nechce, aby tyto cookies zaznamenávaly jeho pohyb na webu, pak toto uživatel může změnit nastavením přímo na webu www.ukaficka.com, nebo ve svém prohlížeči.
 
Tyto pravidla jsou platná od 25.5 2018 

Zlatá holka

U KAFÍČKA

bottom of page